Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Επιστολή της Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προς τον Πρόεδρο Πούτιν

Επιστολή της Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ προς τον Πρόεδρο Πούτιν

Προς:
Τον Αξιότιμο Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
Κύριο Βλαδίμηρο Πούτιν
Δια της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα

Α.Π.: 03/21.03.2022

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Ευχόμεθα ολόψυχα να τελειώσει το ταχύτερο ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δύο αδελφών λαών, και να επικρατήσει ειρήνη. Οι διαφορές να επιλυθούν δικαίως, δια της διπλωματικής οδού.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την πόλη της Οδησσού με την Πατρίδα μας, από την εποχή της Φιλικής Εταιρείας. Στην πόλη αυτή, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δρ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου έχει κατασκευάσει στην Πλατεία Ελλήνων το Εμπορικό Κέντρο «Αθηνά», το οποίο έχει διακριθεί σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Οδησσός είναι αδελφοποιοιημένη με την πόλη του Πειραιά και πάρα πολλοί Έλληνες την θεωρούν και σαν Ελληνική πόλη.

Υποβάλλουμε θερμή παράκληση, κ. Πρόεδρε, να αποφευχθεί ο βομβαρδισμός της ιστορικής αυτής πόλης, η οποία από την εποχή της Μεγάλης Αικατερίνης συνδέει, με στενούς δεσμούς, την Πατρίδα μας με τον Ρωσικό λαό.

Με τιμή,
Πανελλήνια ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δρ. Πρόδρομος Σ. Εμφιετζόγλου
Πρόεδρος

Υ.Γ.: Σημειώνουμε ότι στον Πρόεδρο Δρ. Πρόδρομο Εμφιετζόγλου έχει απονεμηθεί το ανώτατο μετάλλιο της πόλης της Οδησσού.    

Πρωτότυπη Επιστολή

Уважаемому Президенту Российской Федерации,

Господину Владимиру Владимировичу Путину

Через посольство России в Греции

о. н. : 03 / 21.03.2022

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы искренне надеемся, что война между Россией и Украиной, двумя братскими народами, закончится как можно скорее и восторжествует мир. Споры должны решаться по дипломатическим каналам.

Нам хотелось бы напомнить вам о крепких узах, связывающих город Одессу с нашей Родиной, со времен “Филики Этерия” (Общество Друзей). В этом городе президент Всегреческого ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЮЗА д. Продромос Симеонович Эмфиетзоглу построил торговый центр «Афина» на Греческой Площали, который был награжден на международном архитектурном конкурсе. Кроме того, г. Одесса является побратимом г. Пирей, и многие греки считают ее греческим городом.

Мы призываем Вас, господин Президент, не подвергать бомбардировке этот исторический город, который со времен Екатерины Великой сохроняет тесные связи между нашей страной и русским народом.

С Уважением,

Всегреческий ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

 

д. Продромос Эмфиетзоглу

Председатель

Постскриптум: Мы отмечаем, что Президент Продромос Симеонович Эмфиетзоглу награжден высшей медалью города Одессы.

ОРИГИНАЛ ПИСЬМА
Μετάβαση στο περιεχόμενο