Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Η Κυβέρνηση προωθεί πλαγίως, για εξαπάτηση του κοινού, την ιδιωτικοποίηση του νερού #641

Η Κυβέρνηση προωθεί πλαγίως, για εξαπάτηση του κοινού, την ιδιωτικοποίηση του νερού #641

Η Κυβέρνηση εισήγαγε προς συζήτηση και έγκριση στη Βουλή πολυνομοσχέδιο 263 άρθρων, με το οποίο προωθεί πλαγίως την ιδιωτικοποίηση του νερού, την ίδια στιγμή που ισχυρίζεται ότι αναγνωρίζει  το νερό ως δημόσιο αγαθό και σέβεται τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η λαθροχειρία της Κυβερνήσεως εντοπίζεται, κατά πρώτο λόγο, στην ανάμειξη του θέματος του νερού με το θέμα της ενέργειας, υπό την αρμοδιότητα της ίδιας Ρυθμιστικής Αρχής.

Προτείνεται, με το νομοσχέδιο, η δημιουργία κοινής Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Ύδατος. Η Ενέργεια όμως έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί και υπάγεται σε καθεστώς εμπορίας και ελεύθερου ανταγωνισμού. Με ποια λογική υπάγεται στην ίδια Ρυθμιστική Αρχή το νερό, που αναγνωρίζεται ως δημόσιο αγαθό και φυσικό μονοπώλιο του Δημοσίου;

Κατά δεύτερο λόγο, το νομοσχέδιο καταργεί ουσιαστικά τις αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ και των Δημοτικών Συμβουλίων, που τα ελέγχουν. Με τον τρόπο αυτό, καταργεί τον πυρήνα του ιδρυτικού νόμου 1069/1980 των ΔΕΥΑ.

Κατά τρίτο λόγο, το νομοσχέδιο αφαιρεί εξουσίες από τις ΔΕΥΑ, προς όφελος της Ρυθμιστικής Αρχής, η οποία θα μπορεί να επιβάλλει σ ‘ αυτές και κυρώσεις, χωρίς να αναγνωρίζει τον κοινωφελή και ανταποδοτικό χαρακτήρα τους .

Κατά τέταρτο λόγο, το νομοσχέδιο μειώνει το ρόλο των ΔΕΥΑ, με τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται μέλη των ΔΕΥΑ, που γνωρίζουν το αντικείμενο και είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι.

Η Κυβέρνηση προβάλλει ως δικαιολογία για τη νομοθετική της πρωτοβουλία, επιταγές που προκύπτουν δήθεν από Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Οι τελευταίες όμως αφορούν την Ενέργεια και όχι το Νερό.

Είναι φανερό ότι η Κυβερνητική πρωτοβουλία εκπορεύεται από τη γνωστή ακραία νεοφιλελεύθερη της πολιτική για την ιδιωτικοποίηση των πάντων.

Η προσπάθεια παραπλανήσεως του Ελληνικού λαού ότι το νομοσχέδιο αποβλέπει δήθεν σε εξορθολογισμούς της λειτουργίας των ΔΕΥΑ και ότι δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποιήσεως, διαψεύδεται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου και από τη σκόπιμη σύγχυση και ανάμειξη  του νερού με την ενέργεια και την υπαγωγή του στην ίδια Ρυθμιστική Αρχή .

Η Πατριωτική Ένωση καταγγέλλει την κατάδηλη προσπάθεια  της Κυβερνήσεως ν’ ανοίξει την πόρτα της ιδιωτικοποιήσεως και του νερού, παραπλανώντας ταυτόχρονα τον Ελληνικό λαό με δηλώσεις ότι το νερό είναι δήθεν και παραμένει δημόσιο αγαθό.

Η Πατριωτική Ένωση ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου και τον σεβασμό, στην πράξη, από την Κυβέρνηση των σχετικών με το νερό αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-Ο-
Πρόεδρος

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο