Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Κέντρο του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για την παρακολούθηση των πληθυσμιακών μεταβολών #613

Κέντρο του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για την παρακολούθηση των πληθυσμιακών μεταβολών #613

Την Πέμπτη, 15 Μαρτίου, 2023, κατατίθεται στη Βουλή προς επικύρωση συμφωνία της Ελλάδος με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΟΣΑ), που υπεγράφη στις 10 Ιανουαρίου, 2023, για τη δημιουργία στην Κρήτη «Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Δυναμικής του Πληθυσμού». Ως σκοπός του Κέντρου τίθεται η παρακολούθηση των πληθυσμιακών μεταβολών.

Η συμφωνία προβλέπει, συγκεκριμένα τα εξής:

  1. Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.
  2. Χρηματοδότηση απότην Ελλάδα όλων των υποχρεώσεων του Κέντρου για την καθοριζόμενη περίοδο λειτουργίας μέχρι το 2027.
  3. Καταβολή από την Ελλάδα «και τυχόν μη προϋπολογισθεισώνδαπανών».
  4. Καταβολή από την Ελλάδα 5 εκ. ευρώ για τις δαπάνες της περιόδου 2023 – 2027, η οποία μπορεί να παραταθεί, με ανανέωση της συμφωνίας.

Προκαλεί ερωτήματα και απορία για το ποιες είναι ακριβώς αυτές «οι μεταβολές πληθυσμού» που θέλει να μελετήσει το εν λόγω Κέντρο και το οποίο θα τις αναρτήσει μάλιστα σε διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα.

Προβάλλεται ως επιδιωκόμενος σκοπός η μελέτη της κινήσεως των πληθυσμών, που έχει παγκόσμια σημασία και στην οποία η Ελλάδα και ειδικότερα η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο.

Αντί δηλαδή η Ελλάδα να πάρει μέτρα για την προστασία του πληθυσμού και της ταυτότητας της και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού της προβλήματος, επιχειρείται, αντιθέτως, η προβολή της και η αντιμετώπισή της ως πεδίου κινήσεως πληθυσμών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το εθνικό της μέλλον και την αλλοτρίωσή της.

Πρωτοβουλίες του είδους αυτού έχουν ως πραγματικό στόχο τη νομιμοποίηση της λαθρομεταναστεύσεως , με την επίφαση επιστημονικών δήθεν μελετών για την παγκόσμια «κίνηση πληθυσμών». Η Ελλάδα δεν θέλει καμιά τέτοια «επιστημονική» δήθεν μελέτη για «κίνηση πληθυσμών» στο έδαφός της. Θέλει έλεγχο των συνόρων της και προστασία της ταυτότητας του λαού της.

Τα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα, όπως η φτώχεια και η ανασφάλεια στον Τρίτο Κόσμο, δεν θα λυθούν με το λαθρεμπόριο ανθρώπων από αδίστακτους δουλεμπόρους, αλλά με αναπτυξιακές πολιτικές και βοήθεια των πλουσιοτέρων χωρών προς τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου και με διεθνή συνεργασία.

Η Πατριωτική Ένωση δεν θεωρεί ότι Κέντρα του είδους αυτού προσφέρουν οτιδήποτε θετικό στη χώρα. Αντιθέτως, το συγκεκριμένο Κέντρο έχει ως στόχο να διεθνοποιήσει και να νομιμοποιήσει τη λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα, την οποία ευσχήμως παρουσιάζει ως «κίνηση πληθυσμών».

Καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη συμφωνία αυτή και να μην την προωθήσει προς επικύρωση από τη Βουλή.

Καλεί ιδιαίτερα τους Κρητικούς να μη δεχθούν την εγκατάσταση και δράση στην Κρήτη ενός τέτοιου Κέντρου, που βλέπει την Ελλάδα και ειδικότερα την Κρήτη ως χώρο πειραματισμού για παγκόσμιες «κινήσεις πληθυσμών».

-Ο-
Πρόεδρος

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο