Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επικύρωση Υποψηφιότητας

Επικύρωση Υποψηφιότητας

Ο κάθε υποψήφιος έχει την υποχρέωση να συνδεθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη και να επικυρώσει την υποψηφιότητα του. Σε περίπτωση μη επικύρωσης ή απόρριψης της, ο υποψήφιος δεν θα συμπεριλαμβάνεται στους τελικούς υποψηφίους του κόμματος.
Η δυνατότητα εισόδου υποψηφίου στην Ηλεκτρονική Πύλη για την ενέργεια της επικύρωσης υποψηφιότητας, θα ενεργοποιείται με την καταχώριση του υποψηφίου στους Συνδυασμούς του Κόμματος, στην Ηλεκτρονική Πύλη.
Η επικύρωση της υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα κατάρτισης και υποβολής των Συνδυασμών (7 ημέρες από την έναρξη της Προεκλογικής Περιόδου). Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος δεν θα συμπεριληφθεί στους Συνδυασμούς του Κόμματος  που θα υποβληθούν.

Είσοδος Υποψηφίου στην Ηλεκτρονική Πύλη 

Μετά την ενεργοποίηση της πρόσβασης του υποψηφίου στην Ηλεκτρονική Πύλη, ο υποψήφιος μπορεί να συνδεθεί στη ηλεκτρονική διεύθυνση Επικύρωσης Υποψηφιοτήτων, με χρήση των προσωπικών κωδικών του στην ΑΑΔΕ , ακολουθώντας το παρακάτω σύνδεσμο: 

https://candidatesportal.ypes.gov.gr/

Διαδικασία επικύρωσης

Μπαίνοντας στην Ηλεκτρονική Πύλη υπάρχουν τα στοιχεία του υποψηφίου και η επιλογή της επικύρωσης υποψηφιότητας (Εικόνα 1)

(Εικόνα 1)

Η κατάσταση της εγγραφής του υποψηφίου εμφανίζεται “Εκκρεμής”.

Επιλέγουμε το μπλε μολύβι, αριστερά της εγγραφής,  για την επικύρωση (Εικόνα 2) 

(Εικόνα 2)

 

Στην καρτέλα που ανοίγει βλέπουμε (Εικόνα 3) όλα τα στοιχεία του υποψηφίου . 

Εδώ πρώτα πρέπει να αποδεχτούμε όλες τις δηλώσεις κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα τετραγωνάκια, εκτός της τελευταίας (Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 2 του ν. 4255/2014), που αφορά δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το κόμμα για περαιτέρω οδηγίες.

Τέλος επιλέγουμε το πράσινο κουμπί της επικύρωσης.

(Εικόνα 3)

Μετάβαση στο περιεχόμενο