Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γίνε Μέλος / Φίλος

Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξετε τους ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Μέλος ή Φίλος του κόμματος μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που κατέχει την ελληνική υπηκοότητα και το εκλογικό δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα, συμφωνεί με τις Αρχές και τις Θέσεις μας και δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος. Η ιδιότητα του μέλους ή φίλου συνεπάγεται και την αποδοχή απ’ αυτό του Καταστατικού και των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του κόμματος.

 
• Εγγυώμεθα την πλήρη εχεμύθεια και προστασία των προσωπικών στοιχείων που καταθέτουν οι χρήστες.
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο