Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενημέρωση σχετικά με εκλογικούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς Υποψηφίων Ευωβουλευτών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανάγκη ανοίγματος ενός εκλογικού λογαριασμού βάση της κείμενης νομοθεσίας αλλά  και της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσετε.

Αναλυτικές οδηγίες για τους υποψήφιους θα βρείτε πατώντας στο  Οδηγίες Υποψηφίων
 
Το  Έντυπο γνωστοποίησης τραπεζικών λογαριασμών υποψηφίου αιρετού αντιπροσώπου θα πρέπει να το συμπληρώσετε, αφού ενεργοποιήσετε τον ειδικό εκλογικό λογαριασμό και να τον αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιτροπής ελέγχου της Βουλής η οποία είναι :

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο