Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Η Εξέγερση των Ολλανδών Αγροτών Αφορά και τη Χώρα μας και Ολόκληρη την Ευρώπη #162

Η Εξέγερση των Ολλανδών Αγροτών Αφορά και τη Χώρα μας και Ολόκληρη την Ευρώπη #162

Για ποιο λόγο εξεγείρονται οι αγρότες μιας χώρας, που είναι μεγάλη εξαγωγική δύναμη αγροτικών προϊόντων; Ο λόγος της εξεγέρσεώς τους συνδέεται με την πολιτική της σημερινής Ολλανδικής Κυβερνήσεως και την Ατζέντα  2030 της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Η Ολλανδική Κυβέρνηση εξήγγειλε, προσφάτως, δραστικά μέτρα “πράσινης”, υποτίθεται, αγροτικής πολιτικής, με την οποία προβλέπεται η μείωση, κατά 70%, των χρησιμοποιουμένων αζωτούχων λιπασμάτων, τα οποία, σημειωτέον, εισάγονταν από τη Ρωσία. Προβλέπεται επίσης η μείωση, κατά 30%, των εκτρεφομένων ζώων για την παραγωγή κρέατος.

Τα μέτρα αποβλέπουν, υποτίθεται, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου και γενικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Υπό την επίφαση όμως αυτή, προωθείται από την παγκοσμιοποίηση η καταστροφή της εθνικής αγροτικής παραγωγής και η σταδιακή υποκατάστασή της από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων, που θα εισαγάγουν, μεταξύ άλλων, και νέα “πράσινα” προϊόντα, όπως το συνθετικό κρέας.

Παρόμοια σχέδια και προγράμματα συζητούνται παρασκηνιακά και για άλλες χώρες, μεταξύ αυτών η Ελλάδα, υπό το πρόσχημα του εκσυγχρονισμού, του εξορθολογισμού και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της αγροτικής παραγωγής.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, είναι γνωστή η Έκθεση McKinsey, η οποία εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον συγκεντρωτικό έλεγχο των ελαιοτριβείων και τη μείωσή τους σε 2 έως 3 σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Προβλέπει επίσης την παραχώρηση σε πολυεθνικές, δωρεάν, μεγάλων εκτάσεων για την υποδειγματική, υποτίθεται, παραγωγή παραδοσιακών, εμβληματικών Ελληνικών προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών.

Η εξέγερση των Ολλανδών αγροτών έρχεται να στείλει μήνυμα στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελλών, στα αφανή διεθνή κέντρα που προάγουν την παγκοσμιοποίηση και στις Κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών, ότι η αντίσταση των Ευρωπαϊκών λαών στα σχέδια για αποεθνικοποίηση της πατρίδας τους, μέσα από την αποεθνικοποίηση της εθνικής τους παραγωγής, ιδιαίτερα της αγροτικής, είναι εδώ.

Στο πνεύμα αυτό, η Πατριωτική Ένωση καλεί τον Ελληνικό λαό να πάρει το μήνυμα της αντιστάσεως στα σχέδια αυτά της παγκοσμιοποίησης, να στηρίξει την εθνική αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, και να στείλει το δικό του μήνυμα ότι θα προασπίσει, ανυποχώρητα, τον εθνικό χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής, που είναι ταυτόσημη με την εθνική συνοχή και ταυτότητα της χώρας.

 

-Ο-
Υπεύθυνος
Εξωτερικής Πολιτικής & Αμύνης

Πρέσβης ε.τ.
Περικλής Νεάρχου

Μετάβαση στο περιεχόμενο